Ολες οι εκδηλωσεις

23/07/2024

18/09/2023
27/09/2023

22:54

2

Εκθεση

18 Σεπτεμβρίου 2023 - 27 Σεπτεμβρίου 2023

Μάτια που νιώθουν, χέρια που μιλούν

Γεώργιος Ξηρογιάννης (George Dryjohn).

Μάτια που νιώθουν, χέρια που μιλούν

Περιγραφή εκδήλωσης

Κάθε μορφή τέχνης διαμορφώνει έναν διάλογο μεταξύ δημιουργού και αποδέκτη συνειδητά, αλλά και ασυνείδητα.

Είναι μια εξιστόρηση με μια άλλη γλώσσα, με ένα άλλο μέσο που απελευθερώνει μια διαφορετική ισχύ και αναδεικνύει αξίες και δυνατότητες με μια «προκλητική πολυσημία», θα ισχυριζόταν κάποιος που δεν είναι καλλιτέχνης.

Η συνέργεια του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων με την Κεντρική Κλινική Χανίων – Κλινική Τσεπέτη αξιοποιώντας πολυδύναμες αφετηρίες από το έργο του βραβευμένου πανελλαδικά αλλά και διεθνώς εικαστικού φωτογράφου Γεώργιου Ξηρογιάννη (George Dryjohn) επιδιώκει να αναδείξει την αναγκαιότητα του διατομεακού διαλόγου στη σύγχρονη κοινότητα μέσω του πολιτισμού, και πιο συγκεκριμένα της τέχνης της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, όταν αυτή συνδιαλέγεται γόνιμα με την τοπική ιστορία.

Με άλλα λόγια, έχοντας ως εφαλτήριο αξιοσημείωτα ανθρωποκεντρικά φωτογραφικά κάδρα του διεισδυτικού στη γλώσσα του σώματος άνωθεν καλλιτέχνη, και παράλληλα ιχνηλατώντας ενδεικτικά τεκμήρια από την ιστορία της Κλινικής Τσεπέτη στον τομέα της Υγείας στην πόλη των Χανίων, επενδύουμε στη ρευστή πολλαπλότητα της ερμηνείας, ώστε να αναδείξουμε, αφενός τη δυναμική νέων τύπων ιστορικών πηγών, και αφετέρου να χαρτογραφήσουμε εκ νέου τον κοινωνικό χώρο της πόλης με τη βοήθεια της τέχνης.

Η έκθεση «Μάτια που νιώθουν, χέρια που μιλούν», σε επιμέλεια της Μαρίας Δρακάκη και του Γεωργίου Ορφανίδη, φιλοδοξεί να ανατροφοδοτήσει τις τετριμμένες μορφές διάδρασης που αναπτύσσονται κατά καιρούς μεταξύ του χώρου της Υγείας και των Τεχνών στον ελλαδικό χώρο, ξεπερνώντας τα στεγανά των σχετικών επιμελητικών πρακτικών, με απώτερο στόχο την πυροδότηση μιας σειράς διατομεακών καλλιτεχνικών δράσεων που θα λειτουργούν ως ψηφίδες ανασυγκρότησης της τοπικής ιστορίας.

Συντελεστές

Καλλιτέχνης: Γεώργιος Ξηρογιάννης (George Dryjohn).

Διοργάνωση: Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων, Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Κεντρική Κλινική Χανίων Α.Ε. – Γενική Κλινική Τσεπέτη
Επιστημονική Εποπτεία: Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων
Επιμέλεια: Μαρία Δρακάκη, Γεώργιος Ορφανίδης

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Χανίων, τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) και τον Πρόεδρό της, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Γιάννη Γιαννακάκη, για την συνεχή εμπιστοσύνη και υποστήριξη του έργου του Μουσείου Σχολικής Ζωής. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Κεντρική Κλινική Χανιών – Κλινική Τσεπέτη για την τιμή του γόνιμου διατομεακού διαλόγου Υγείας – Εκπαίδευση – Πολιτισμού, και ιδιαίτερα τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης κ. Δημήτρη Κανόνη για την αρμονική συνεργασία.

Πολλές ευχαριστίες στον δημιουργό κ. Γεώργιο Ξηρογιάννη για την εμπιστοσύνη που απέδωσε στην νέα παρέμβαση του Μουσείου Σχολικής Ζωής στην κοινότητα, ανατροφοδοτώντας όλους μας με συνεχή έμπνευση και συγκίνηση από τα εκφραστικά φωτογραφικά του κάδρα.

Χρήσιμα

Εγκαίνια:
18 Σεπτεμβρίου 2023
Ώρα: 19.30

Διάρκεια:
Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου – Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Μεγάλο Αρσενάλι

Είσοδος ελεύθερη