Ολες οι εκδηλωσεις

Δομή και προσωπικό του Κ.Η.Φ.Η.

Το έργο που παρέχει το προσωπικό μας συνοπτικά

Η Δομή στελεχώνεται από προσωπικό τεσσάρων ατόμων, με τις παρακάτω ειδικότητες:

1 Ιατρός Γενικής Ιατρικής
1 Νοσηλεύτρια Τ.Ε.
2 Βοηθοί Νοσηλευτών ΔΕ
1 Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων ΥΕ
1 Οδηγός ΔΕ

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες
1 Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Έργο Ιατρού Γενικής Ιατρικής :

 • Κλινική Eξέταση και παρακολούθηση των ωφελουμένων
 • Συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής
 • Συνταγογράφηση εργαστηριακού ελέγχου ή και απεικονιστικών εξετάσεων εάν το κρίνει αναγκαίο ο Ιατρός
 • Διαρκής ενημέρωση του ιατρικού φακέλου των ωφελουμένων της δομής.

Έργο Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας:

 • Λήψη ιστορικού
 • Καταγραφή των αναγκών των εξυπηρετούμενων
 • Εκτίμηση της κινητικής και διατροφικής κατάστασης
 • Έλεγχος ζωτικών σημείων (μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου)
 • Επίβλεψη, παρακολούθηση λήψης φαρμάκων και όταν χρειάζεται χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής (ινσουλίνης, αντιπηκτικών, αγχολυτικών κλπ.)
 • Αντιμετώπιση περιορισμένων ελκών ή τραυματισμών του δέρματος
 • Ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας. Ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης και κινητοποίηση για συμμετοχή στην αυτοφροντίδα
 • Εκπαίδευση σε θέματα καθημερινής φροντίδας των ηλικιωμένων (θρεπτική υποστήριξη, αποφυγή κατακλίσεων κλπ.)
 • Διοργάνωση ενημερώσεων, παρουσιάσεων, ομιλιών, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων
 • Διατήρηση και ενημέρωση του ατομικού φακέλου
 • Συνεργασία με την οικογένεια όταν κρίνεται απαραίτητο
 • Οργάνωση και διαχείριση αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
 • Έλεγχος ζωτικών σημείων ( μέτρηση αρτηριακής πιέσεως/σφίξεων, κορεσμού, σακχάρου), ΗΚΓ.

 

Έργο βοηθών νοσηλευτών:

 • Υποδοχή – συμπλήρωση αίτησης υποψηφίου
 • Ατομική υγιεινή, καθαριότητα
 • Συζήτηση και συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι
 • Υποστήριξη στη σίτιση
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργική απασχόληση των εξυπηρετούμενων

 

Έργο υπαλλήλου γενικών καθηκόντων

 • Εργασίες καθαριότητας εσωτερικών χώρων
 • Εργασίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων
 • Παροχή υπηρεσιών ατομικής φροντίδας (ετοιμασία και σερβίρισμα πρωινού, ατομική υγιεινή)
 • Άλλες βοηθητικές εργασίες όπου χρειάζεται

Έργο Οδηγού:

 • Μεταφορά εξυπηρετούμενων από και προς την οικεία τους.
 • Εξωτερικές εργασίες
 • Βοηθητικές εργασίες που του ανατίθενται από την υπεύθυνη του Κέντρου.