Ολες οι εκδηλωσεις

Προκήρυξη | Ανοιχτά Πανιά 2022

«Ανοιχτά Πανιά 2022»: Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων στο πρόγραμμα πρωτότυπης καλλιτεχνικής παραγωγής από τον Δήμο Χανίων και την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διεξαγωγή του προγράμματος «Ανοιχτά Πανιά 2021» κατά την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021, ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ανακοινώνουν την προκήρυξη του προγράμματος Ανοιχτά Πανιά για το έτος 2022, στηρίζοντας για ακόμη μία χρονιά την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τις πρωτότυπες δράσεις σε ποικίλα πεδία των Τεχνών.

Η διείσδυση του Πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής ήταν και παραμένει προτεραιότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό των Χανίων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και με τις τρέχουσες ιδιαίτερες συνθήκες, η ανάγκη υποστήριξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας προϋποθέτει συστηματική προσπάθεια και σαφές πλαίσιο παραγωγής καλλιτεχνικών έργων.

Τα “Ανοιχτά Πανιά 2021” έθεσαν τη βάση και δημιούργησαν δομές και συνθήκες για την παραγωγή και παρουσίαση νέων καλλιτεχνικών έργων. Στόχος υπήρξε η διάδραση μεταξύ των δημιουργών από διαφορετικά πεδία, με την τοπική κοινωνία και την πόλη, με σύγχρονη και εξωστρεφή ματιά, που εστιάζει στην έρευνα και εξελίσσει τη δυναμική και τη φιλοξενία του τόπου. Μέσω των καλλιτεχνικών εργαστηρίων και του παράλληλου προγράμματος πλαισίωσης των δράσεων, ενισχύθηκε ο εκπαιδευτικός ρόλος της σύγχρονης τέχνης και ενθαρρύνθηκε η διασύνδεση με το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό, φορείς και κοινότητες.

Το φετινό πρόγραμμα “Ανοιχτά Πανιά 2022” επιχειρεί να συνεχίσει το δημιουργικό ταξίδι παραγωγής πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες πρακτικές. Επιδίωξη είναι μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία να αναστοχαστούμε το παρελθόν, να συνομιλήσουμε με το παρόν και να σχεδιάσουμε το μέλλον. Η πόλη αποτελεί το κύριο πεδίο ερεθισμάτων και αναζητήσεων και μεταλλάσσεται/μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο ιδεών και εμπειριών.

«Ανοιχτά Πανιά 2022»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία και παραγωγή νέων έργων στα Χανιά

Ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ καλούν καλλιτέχνες να σχεδιάσουν και να προτείνουν νέες δημιουργίες που θα υλοποιηθούν και θα παρουσιαστούν στο κοινό στα Χανιά από τον Ιούνιο έως και τον Δεκέμβριο 2022.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ανεξάρτητους καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ποικίλα πεδία Τεχνών και έχουν ή επιθυμούν να συνδέσουν το έργο τους με τα Χανιά και την Κρήτη.

Οι προτεινόμενες δράσεις μπορούν να αφορούν σε ένα ή περισσότερα πεδία Τέχνης και δημιουργίας.

Ως πεδία δημιουργίας ορίζονται (όχι περιοριστικά) τα παρακάτω:

●        Μουσική σύνθεση / μουσική παράσταση
●        Θεατρικό κείμενο / θεατρική παράσταση
●        Εικαστική δημιουργία
●        Παραγωγή χορού
●        Φωτογραφικό project
●        Κινηματογραφική παραγωγή
●        Λογοτεχνικό έργο
●        Νέα μέσα / ψηφιακές τέχνες

Ως νέα δημιουργία ορίζεται η παραγωγή πρωτότυπων, σύγχρονων καλλιτεχνικών έργων. Τα έργα αυτά θα πρέπει να πληρούν τους στόχους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος «Ανοιχτά Πανιά» όπως αυτά επεξηγούνται παρακάτω.

Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια του 2022 (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022) και σε χώρους εντός των ορίων του Δήμου Χανίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η δημιουργία και υλοποίηση των προτάσεων αυτών να ενσωματώνει και το σχεδιασμό παράλληλων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η πρόσκληση στοχεύει στα εξής:

●        Σύγχρονες προσεγγίσεις της Κρητικής παράδοσης, ιστορίας και παρελθόντος
●        Εξερεύνηση διαφορετικών πτυχών της καθημερινότητας του τόπου μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία
●        Ανάδειξη/αναζωογόνηση δημόσιου χώρου και εμβληματικών σημείων της πόλης, κτιρίων, μνημείων
●        Συνέργειες με φορείς της τοπικής κοινωνίας
●        Διάδραση με την κοινωνία και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες
●        Ανάδειξη του τοπικού επαγγελματικού καλλιτεχνικού δυναμικού

●        Ανάπτυξη/διεύρυνση κοινού

Χρηματοδότηση καλλιτεχνικού έργου:

Τα έργα τα οποία θα επιλεγούν θα λάβουν χρηματοδότηση από τον Δήμο Χανίων για την υλοποίησή τους. Για το έτος 2022 ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηματοδότησης:

Κατηγορία Α: για παραγωγές έως 7000 €
Κατηγορία Β: για παραγωγές από 7001 έως 14000 €
Κατηγορία Γ: για παραγωγές από 14001 έως 21000 €
(Σημείωση: Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.)

Κάθε επιλεγμένη δράση μπορεί να λάβει προκαταβολή όχι μεγαλύτερη από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της. Η προκαταβολή θα καταβληθεί ένα μήνα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υλοποίησης της δράσης.

Καλλιτεχνικές προτάσεις που τυγχάνουν υποστήριξης από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα (ΥΠΠΟΑ, Περιφέρεια, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α.) ή άλλες χορηγίες δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα «Ανοιχτά Πανιά».

Διαδικασία / Χρονοδιάγραμμα:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την ανάλογη φόρμα που βρίσκεται στη σελίδα:

https://form.jotform.com/220354713772353

με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 και ώρα 20:00.

Προτάσεις που δεν έχουν συμπληρωμένα όλα τα πεδία ή είναι εκπρόθεσμες, αποκλείονται της διαδικασίας και δεν θα αξιολογηθούν.

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου

Λήξη υποβολής προτάσεων: 20 Μαρτίου, ώρα 20:00

Ανακοίνωση επιλογής προτάσεων: 2 Μαΐου

Περίοδος υλοποίησης: 1 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Βρείτε εδώ το έντυπο με αναλυτικές πληροφορίες


Βασικά πεδία περιγραφής της καλλιτεχνικής πρότασης:

●        Σύντομη περιγραφή δράσης και είδος / καλλιτεχνικό πεδίο
●        Αναλυτική παρουσίαση καλλιτεχνικού έργου
●        Καλλιτεχνικές και άλλες επιρροές του δημιουργού
●        Σκεπτικό σύνδεσης με την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Χανίων
●        Προτεινόμενη εκπαιδευτική δράση / συνεργασία με τοπικές κοινότητες
●        Προτεινόμενοι χώροι υλοποίησης
●        Τεχνικές απαιτήσεις και προτεινόμενος εξοπλισμός
●        Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
●        Αναλυτικός προϋπολογισμός
●        Αναλυτική λίστα δημιουργών και βασικών συντελεστών με σύντομα βιογραφικά (έως 250 λέξεις)
●        Συμπληρωματικά αρχεία (ηχητικά, βίντεο, φωτογραφίες)

Κατά τη διαδικασία επιλογής των δράσεων αλλά και κατόπιν αυτής, ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ διατηρούν το δικαίωμα να διαβουλευτούν, να διαπραγματευτούν ή να ζητήσουν διευκρινίσεις καθώς και την αλλαγή μέρους των ανωτέρω με σκοπό την αρτιότερη παρουσίαση της δράσης. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνεται αίτημα αλλαγής στην ημερομηνία και το χώρο υλοποίησης της δράσης, λαμβάνοντας υπόψιν τη διαθεσιμότητα των χώρων και το συνολικό προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Χανιά.

Ο Δήμος Χανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ με βάση τη φύση του εκάστοτε καλλιτεχνικού έργου διατηρούν το δικαίωμα να προτείνουν (σε συνεννόηση με τους καλλιτέχνες) συγκεκριμένες ημερομηνίες και χώρους πρώτης παρουσίασης του καλλιτεχνικού έργου καθώς και διάρκεια παρουσίασης ή πιθανές επαναλήψεις αυτού.

Ο διοργανωτής και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν αναλυτικότερες διευκρινίσεις ή και αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού και των τεχνικών αναγκών της εκάστοτε πρότασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

●        Πρωτότυπη δημιουργία ή διασκευή
●        Πανελλήνια πρεμιέρα στα όρια του Δήμου Χανίων
●        Σύνδεση δράσεων με την κοινωνία, μέσω εκπαίδευσης ή διάχυσης άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
●        Πλήρης φάκελος πρότασης
●        Για τις ανάγκες της λογιστικής ολοκλήρωσης των χρηματοδοτήσεων των προτάσεων που θα επιλεγούν είναι απαραίτητο κάθε καλλιτεχνικό project να υποστηρίζεται από ένα φυσικό πρόσωπο (με επαγγελματικό ΑΦΜ) ή εταιρία, που να μπορεί να υποδεχτεί συνολικά τα χρήματα της ανάθεσης.
●        Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή εταιρία μπορεί να καταθέσει περισσότερες από μία προτάσεις. Επιλέξιμη μπορεί να είναι μόνο μία εξ αυτών.
●        Εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «Ανοιχτά Πανιά 2021» δεν μπορούν να επιλεγούν και για το έτος 2022.
●        Οι βασικοί δημιουργοί που επιλέχθηκαν και υλοποίησαν τις δράσεις τους στα «Ανοιχτά Πανιά 2021» δεν μπορούν να συμμετέχουν ως βασικοί δημιουργοί στο φετινό πρόγραμμα. Μπορούν παρόλα αυτά να συμμετέχουν ως συντελεστές σε προτάσεις άλλων δημιουργών.
●        Λήψη απαραίτητων μέτρων/υγειονομικών πρωτοκόλλων τόσο στη διαδικασία της παραγωγής όσο και στη δράση αυτή καθαυτή για τον κορονοϊό όπως θα ισχύουν τη συγκεκριμένη περίοδο.

 Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων:

●        Εμπεριστατωμένη καλλιτεχνική πρόταση και πρόθεση
●        Θεματολογία εμπνευσμένη από τον τόπο
●        Ανάδειξη σημείων της πόλης (εμβληματικά κτίρια αρχιτεκτονικής, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και λιγότερο γνωστά, “κρυμμένα μυστικά” της πόλης, κ.α.)
●        Κοινωνικά προσανατολισμένες παράλληλες δράσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια
●        Δράσεις που μπορεί να υλοποιηθούν στην ενδοχώρα του Δήμου Χανίων
●        Σαφείς επιρροές (π.χ. πολιτισμικές προσλαμβάνουσες)
●        Ωριμότητα στην περιγραφή του τρόπου υλοποίησης (βήματα υλοποίησης).
●        Ρεαλιστικό σχέδιο υλοποίησης (τεχνικό, οικονομικό, χρονοδιάγραμμα)
●        Συμμετοχή τοπικών δημιουργών / καλλιτεχνών και άλλων συντελεστών (τεχνικών κ.α.)
●        Συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών και τοπικών φορέων
●        Συνεργατικά φορμάτ δημιουργίας μεταξύ καλλιτεχνών από διαφορετικά πεδία
●        Πρόβλεψη για υλοποίηση των δράσεων και σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους, ή/και ψηφιακή διαχείριση των δράσεων, σε περίπτωση που λόγω κορονοϊού κριθεί απαραίτητο.

Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων:

Η αξιολόγηση των καλλιτεχνικών προτάσεων θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή που αποτελείται από προσωπικότητες του χώρου και διαφορετικών πεδίων των Τεχνών.

Την επιτροπή αποτελούν οι:
●        Νίκος Αρβανίτης (Εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΚΤ)
●        Μαρία Βασιλάκη (Ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, μέλος της διοικητικής επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη)
●        Γιάννης Δούκας (Συγγραφέας-Ποιητής)
●        Έφη Θεοδώρου (Σκηνοθέτης Θεάτρου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης)
●        Μυρτώ Λάβδα (Εκπαιδευτικός Τέχνης, Καλλιτεχνικός/Παιδαγωγικός Σύμβουλος και Συνεπιμελήτρια εγχειρήματος «Ανοιχτά Πανιά»)
●        Μίλτος Λογιάδης (Διευθυντής Ορχήστρας, καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο)
●        Σεσίλ Μικρούτσικου (Χορογράφος-Χορεύτρια)
●        Σταύρος Ψυλλάκης (Σκηνοθέτης Ντοκιμαντέρ) 

Υποχρεώσεις Δήμου Χανίων:

●        Χρηματοδότηση και υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων
●        Παραχώρηση χώρου για το τελικό στάδιο προετοιμασίας και την παρουσίαση των έργων
●        Παραχώρηση χώρων για την υλοποίηση των παράλληλων δράσεων και εργαστηρίων
●        Διαμεσολάβηση και υποστήριξη μεταξύ καλλιτεχνών και τοπικών φορέων και οργανισμών
●        Παροχή βασικού τεχνικού εξοπλισμού *(βλέπε σχετικό πίνακα)
●        Υποστήριξη της παραγωγής μέσω των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου (απλές τεχνικές εργασίες, μεταφορές -εντός Χανίων- και τοποθέτηση εξοπλισμού, έργων τέχνης ή σκηνικών στοιχείων, διαμόρφωση χώρου παράστασης και έκθεσης, καθαριότητα, ταξιθεσία κ.α.)
●        Παροχή διαμονής και εισιτηρίων μετακίνησης στους συντελεστές όπου κρίνεται αναγκαίο (από προορισμούς εντός Ελλάδος μόνο)
●        Καταγραφή των δράσεων (φωτογραφίες, βίντεο και ήχος)
●        Επικοινωνία και προώθηση των επιμέρους καλλιτεχνικών έργων και παραγωγών
●        Ένταξη των νέων έργων στον ετήσιο προγραμματισμό εκδηλώσεων

Δικαιώματα Δήμου Χανίων:

●        Επιμέλεια του συνόλου του προγράμματος και εποπτεία στις διαδικασίες υλοποίησης των επιμέρους παραγωγών
●        Διαχείριση εισιτηρίων ή δελτίων ελευθέρας εισόδου
●        Χρήση κάθε μορφής υλικού καταγραφής των δράσεων σε ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας
●        Διαδικτυακή προβολή των μαγνητοσκοπημένων δράσεων

Προσωπικά δεδομένα / Εμπιστευτικότητα:

Με την υποβολή της πρότασης οι καλλιτέχνες/δημιουργοί συναινούν στη συλλογή, αποθήκευση και χρήση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τον νόμο.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν θα δημοσιοποιηθούν σε τρίτους, χρησιμοποιηθούν ή εκμεταλλευτούν με κανέναν άλλο τρόπο. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για υλοποίηση είναι οι μόνες που θα ανακοινωθούν κατά τη διαδικασία που έχει οριστεί και θα αξιοποιηθούν αντίστοιχα, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Τα προσωπικά δεδομένα και οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα τηρούνται από τον Δήμο Χανίων και την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για διάστημα 5 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες:

email: [email protected] (με την ένδειξη «Ανοιχτά Πανιά»)

τηλέφωνο: 2821034200

ιστοσελίδα: www.chania-culture.gr


* Βασικός τεχνικός εξοπλισμός (παρέχεται από τη διοργάνωση)

Είδος

Ποσότητα

Μοντέλο
Hχεία

4

DAP M12
Μίκτης

1

Soundcraft Ui12
Μικρόφωνα

3

Shure Beta 58a Dynamic Vocal Mics

2

Shure SM57 Dynamic Instrument Mics

1

Shure BLX288/Beta58 Wireless
DI

3

BSS AR133
Φορητά ηχεία

1

JBL Flip 6
Ζεστός φωτισμός

2

Varytec 1KW PC fixtures

2

Varytec Barndoor Theater Spot
Dimmer

1

Stairville DDS-405 LC DMX 4 Ch.
Πολύχρωμος/LED φωτισμός

2

Showtec Club Par 12/6 RGBWAUV

2

Stairville Retro Flat Par 18×12 RGBW

1

Stairville Stage Tri Led
Κονσόλα φωτισμού

1

BeamZ Controller DMX- 192S
Eξέδρα

3

Stage Riser Platform (2m x 1m)
Projector

1

Optoma HD144X
Laptop

1

Huawei Matebook D14
Πανί προβολής

1

1x2m σε Τρίποδο
Τηλεόραση

1

Samsung UE55NU7652U
Πάτωμα Linoleum

4

1,5x10m rolls Harlequin Duo Black/White
Διάφορα Μαύρα Πανιά για Μασκαρίσματα
Τραπέζια, Καρέκλες, Σκαμπό, Αναλόγια
Πολύπριζα, Καλώδια ήχου, Μπαλαντέζες
Ταινίες, Ζελατίνες για φωτισμό

Σημείωση:
Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι διαθέσιμος εφόσον ζητηθεί και ενσωματωθεί στο technical rider της πρότασης και κριθεί απαραίτητος βάσει των αναγκών της παραγωγής.
Διατίθεται χειριστής-τεχνικός ήχου/εικόνας/φωτισμού για 2 τελικές πρόβες καθώς και τις παραστάσεις, σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο ρόλος από κάποιο μέλος της ομάδας του project.

#anoixtapania

Προκήρυξη | Ανοιχτά Πανιά 2022